Ads Top

Nieuwe maatregelen om belastingontwijking aan te pakken


Het kabinet heeft de afgelopen jaren vele verschillende maatregelen genomen om belastingontwijking via Nederland aan te pakken. Het werk is nog niet af en daarom consulteert het Ministerie van Financiën de komende tijd drie verschillende maatregelen tegen belastingontwijking. 

Het gaat om maatregelen om belastingontwijking via zogenoemde mismatches te bestrijden. Dit zijn structuren waarmee bedrijven binnen een concern belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels van landen. Reageren op de eerste twee wetsvoorstellen kan vanaf vandaag 4 maart tot en met 2 april 2021 via internetconsultatie.nl.

Met het eerste wetsvoorstel dat wordt geconsulteerd wordt een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar) overgenomen, zoals vorig jaar met Prinsjesdag is aangekondigd. Het gaat om het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel.

Binnen een concern moet net zo zakelijk met elkaar worden gehandeld als onafhankelijke partijen dat onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zouden doen. Dat moet op grond van het zakelijkheidsbeginsel. Maar doordat landen dat beginsel verschillend of niet toepassen, kunnen in internationale situaties verschillen (‘mismatches’) ontstaan. Dit leidt tot belastingontwijking. Met het wetsvoorstel wordt deze vorm van belastingontwijking voorkomen en loopt Nederland internationaal meer in de pas. De maatregel levert structureel € 173 miljoen op.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.