Ads Top

Kredietbarometer: daling geregistreerde betalingsproblemen

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen met een consumptief krediet afgenomen. Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders een consumptief krediet, eind december 2020 waren dit er nog geen 8,8 miljoen.

Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen nam ook af: van 4,75 procent van alle inwoners ouder dan 18 jaar eind 2019 naar 4,49 procent eind 2020. Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR, een rapport dat inzicht geeft in het aantal kredieten en betalingsproblemen in Nederland.

Het aantal mensen met betalingsproblemen daalde van ongeveer 695.000 eind 2019 naar ruim 657.000 eind 2020. Alleen onder jongeren tot 25 jaar stegen de betalingsproblemen in deze periode.

Het aantal jongeren tot 25 jaar met geregistreerde betalingsproblemen is nog relatief laag, maar blijft stijgen. Ondanks de dalende trend van het totaal aantal mensen met geregistreerde betalingsproblemen, groeien de problemen in deze groep. Eind 2019 hadden ruim 32.000 jongeren onder de 25 jaar betalingsproblemen, eind 2020 waren dit er ruim 34.000. Het absolute aantal mensen met betalingsproblemen is nog altijd het hoogst onder de groep mensen van 41 t/m 50 jaar, ruim 160.000 mensen in deze leeftijdscategorie hebben een betalingsprobleem. Dit was ook zo eind 2019.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.