Ads Top

Uitdagend jaar voor CZ

De coronapandemie heeft ook grote invloed op het financieel resultaat van CZ groep. Zo zijn er afgelopen jaar enerzijds veel extra kosten gemaakt voor coronagerelateerde zorg en de uitvoering van financiële regelingen ter ondersteuning van zorgverleners. Deze extra kosten zijn deels gecompenseerd door een bijdrage vanuit de wettelijke Catastroferegeling. Daartegenover staan minder zorgkosten in de basis- en aanvullende verzekering door uitstel en wegval van een deel van de zorg gedurende met name de eerst besmettingsgolf.

Het effect hiervan vertaalt zich in een positief technisch resultaat voor CZ groep van 127 miljoen euro. In combinatie met 45 miljoen euro beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro overig resultaat brengt dat het totaal financieel resultaat over 2020 op 174 miljoen euro (2019: 119 miljoen euro). De omzet steeg in 2020 naar 11.068 miljoen euro (2019: 10.313).

CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. De toegenomen reserves zullen in de komende jaren ten goede blijven komen aan onze verzekerden; hetzij via investeringen in de zorg, hetzij via het beperken van de te verwachten premiestijging.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.