Ads Top

Banken willen financieel misbruik van ouderen altijd kunnen melden

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor een grondslag in de wet die het banken mogelijk maakt om financieel misbruik van ouderen van ouderen altijd aan de kaak te kunnen stellen. Banken doen er veel aan om oudere klanten tegen financieel misbruik te beschermen maar zijn in hun mogelijkheden beperkt.

Op dit moment kunnen zij financieel misbruik alleen melden met toestemming van de klant. Die wil daar soms niet aan meewerken, bijvoorbeeld omdat deze onder invloed staat van een hulpverlener (vaak een familielid) die zijn of haar financiën regelt.

In het geval dat financieel misbruik nagenoeg is aangetoond en de klant toch niet wil meewerken, zouden banken – met waarborgen voor de privacy van de betrokkenen – dit willen kunnen melden bij de stichting Veilig Thuis die de wettelijke bevoegdheid heeft voor nader onderzoek.

Volgens een rapport van het ministerie van VWS uit 2018 wordt jaarlijks één op de vijftig ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is financiële benadeling.

Zo zijn duizenden bankmedewerkers die in contact staan met klanten getraind om signalen van mogelijk financieel misbruik te herkennen en daarop in te spelen. Daarnaast zijn onder andere (digitale) inloop- en inbelspreekuren voor ouderen en hun ondersteuners, de inzet van financiële zorgcoaches, bezoeken aan ouderen thuis door gespecialiseerde adviseurs en workshops veilig online bankieren waarbinnen ook aandacht is voor andere vormen van fraude (zoals phishing en zogenaamde ‘vriend-in-noodfraude’) waar kwetsbare groepen mee te maken kunnen krijgen. Via de 46 actieve Lokale Allianties waaraan banken deelnemen, worden ook online webinars voor zorgprofessionals georganiseerd om casuïstiek te bespreken en hen preventief te informeren over financieel misbruik. Dit draagt bij aan een verhoogde bewustwording onder ouderen en de mensen om hen heen.

Banken monitoren transacties vooraf via fraudedetectiesysteem. Dit systeem kijkt naar grote afwijkingen zoals plotselinge opnames in het buitenland. Gerichte detectie alleen op basis van leeftijd is onwenselijk en niet werkbaar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.