Ads Top

Verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland nog niet boven water

Er moet een oplossing komen voor alle burgers die te maken hebben met verdwenen pensioengelden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met de overgang in 2010 van de Nederlandse Antillen naar de Rijksoverheid zijn deze opgebouwde pensioenen verdwenen. Het betreft naar schatting tientallen docenten en andere ambtenaren. 'Juridisering mag nooit een argument van de overheid zijn om zich niet in te spannen om de rechten van burgers veilig te stellen', aldus Van Zutphen.

Het Openbaar Lichaam St. Eustatius (OLE) blijkt alsmaar niet in staat te zijn de gevraagde informatie te verstrekken aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland. De ombudsman oordeelt dat dit is terug te leiden tot onzorgvuldig handelen van het Openbaar Lichaam en acht het Openbaar Lichaam primair verantwoordelijk voor een oplossing. De minister van BZK schreef in oktober dit jaar de Tweede Kamer dat hij zoekt naar een oplossing. Ambtenaren voor wie pensioenrechten ontbreken zoals ontbrekende dienstjaren, gewijzigde salarissen, wil hij tegemoet komen. Van ambtenaren die toen in dienst waren van de eilandelijke overheid en van scholen moeten die gegevens door het OLE worden geleverd. Maar die doet dat niet en dus missen deze burgers hun pensioen. De ombudsman schrijft de minister dat er geen redelijk argument is voor een onderscheid waarbij de Rijksoverheid alleen de rechten van werknemers die toevalligerwijs op dit moment in dienst zijn van de Rijksdienst Caribisch Nederland veilig stelt. De ombudsman roept hem als coördinerend minister op om een oplossing te helpen zoeken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.