Ads Top

ABN Amro biedt met Gradefix ‘risk-as-a-service’

Gradefix is een nieuwe service die op basis van betalingsverkeergegevens een analyse en risico-inschatting maakt van een klant. Consumenten en MKB-ondernemingen kunnen deze analyse gebruiken om een compleet en persoonlijk inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Dat is makkelijk voor henzelf én voor iedereen waar ze zaken mee willen doen.

Consumenten en MKB bieden zelf hun transactiegegevens aan voor een analyse. Gradefix kijkt onder andere naar de bij- en afschrijvingen op de rekening(en) en de maandsaldi en berekent een risico score. Hoe hoger de score, hoe hoger Gradefix de kans inschat dat een klant de komende maanden, bij gelijkblijvende omstandigheden, aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De resultaten worden weergegeven in een persoonlijk rapport. Consumenten en MKB’ ers kunnen zelf bepalen of zij dit rapport willen delen met derden.

Op 22 november start ABN Amro een pilot met Gradefix en De Hypotheker. Adviseurs van de pilotvestigingen van De Hypotheker kunnen voor hun hypotheekadvies een Gradefix rapport gebruiken. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of de klant en de adviseur tijd kunnen besparen bij het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven van de klant. Ook wordt gekeken in hoeverre Gradefix zorgt voor een completer inzicht in de financiële situatie van de klant. Op basis van de inzichten uit de pilot wordt het product verder ontwikkeld.

Berend Dinkla, Hoofd Products & Business development van ABN AMRO: “Consumenten en bedrijven zijn veel tijd kwijt met het “ bewijzen” van hun financiële situatie. Gradefix maakt dat proces makkelijker en sneller. Op basis van onze jarenlange ervaring met interne geautomatiseerde risicomodellen hebben we een praktisch toepasbare dienst voor derden ontwikkeld. Dat is Risk-as-a-service.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.