Ads Top

Contant of elektronisch? De invloed van sociaalpsychologische factoren

Beter inzicht in betaalgedrag is belangrijk voor de ontwikkeling en verbetering van betaalmiddelen en kan winkeliers en bankiers helpen elektronisch betalen verder te stimuleren. Het DNB-onderzoek laat zien dat de keuze tussen contant en elektronisch betalen in belangrijke mate wordt gedreven door sociaalpsychologische factoren zoals emoties en gewoontes. Tot nu toe richtte onderzoek naar betaalgedrag van consumenten zich nauwelijks op deze factoren. Er zijn twee enquêtes gehouden om in kaart te brengen hoe mensen van plan zijn om te betalen en hoe zij daadwerkelijk betalen en welke factoren hierop van invloed zijn.

Voor de houding van consumenten ten opzichte van betaalmiddelen is de beleving van betaalmiddelkenmerken bepalend. Gebruiksgemak, snelheid en veiligheid worden door een meerderheid van de consumenten met elektronisch betalen geassocieerd. Privacy past volgens een meerderheid juist beter bij contant betalen. Consumenten vinden het vooral belangrijk dat een betaalmiddel veilig is en goed geaccepteerd wordt.

Daarnaast blijken ook de sociale omgeving en de ingeschatte mogelijkheid om inderdaad te kunnen betalen zoals men wenst van belang te zijn. Iemand die denkt dat anderen, bijvoorbeeld vrienden of andere klanten, meestal elektronisch betalen, heeft een sterke intentie om elektronisch te betalen dan iemand die denk dat anderen meestal contant betalen. Consumenten die denken dat het altijd mogelijk is om elektronisch te betalen, hebben een sterkere intentie om elektronisch te betalen dan respondenten die denken dat dit niet altijd mogelijk is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.