Ads Top

Veel belangstelling voor InnovationHub AFM-DNB

Ruim zeventig partijen hebben zich gemeld bij de InnovationHub AFM-DNB sinds de oprichting in juni 2016. Daarnaast gaven bijna twintig partijen een reactie op het discussiedocument 'Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector'.

De partijen die zich richten tot de InnovationHub zijn zeer divers. Betaaldiensten en daaraan gerelateerde activiteiten zijn in de meerderheid. Maar ook start-ups die financiële dienstverlening willen aanbieden met blockchaintechnologie richten zich tot de InnovationHub. Voor circa vijf aanvragen lopen nog intensieve overleggen. Hier is meer diepgravend onderzoek nodig, waarbij mogelijk meerdere experts – ook van buiten de InnovationHub – betrokken worden.   

De toezichthouders ontvingen bijna twintig reacties op het in juni gepubliceerde discussiedocument. In dit document hebben de AFM en DNB aan marktpartijen gevraagd om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht, die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. Marktpartijen konden tot 1 september reageren. De reacties zijn gepubliceerd op de website van de InnovationHub. Uit de reacties blijkt dat partijen positief tegenover de voorstellen van de AFM en DNB staan om meer ruimte te geven voor innovatie in de financiële sector. Niettemin hebben diverse organisaties ook aandachtspunten benoemd waar de toezichthouders rekening mee moeten houden bij de uitwerking van de voorgestelde beleidsopties. Aan de hand van de reacties gaan de AFM en DNB de komende weken de beleidsopties verder uitwerken. Mogelijk worden sommige partijen benaderd om hun inbreng nader te motiveren. De ambitie van de AFM en DNB is om dit najaar met concrete vervolgstappen naar buiten te treden.

De InnovationHub AFM-DNB is opgezet voor marktpartijen die vernieuwende financiële diensten of producten op de markt willen brengen en vragen hebben over de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving. Marktpartijen kunnen zich daarnaast bij de InnovationHub melden wanneer zij menen dat de financiële toezichtwetgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de ontwikkeling van vernieuwende financiële diensten of producten. Waar mogelijk en wenselijk willen de AFM en DNB zich inzetten om aanpassingen van deze wetgeving voor te stellen om daarmee de innovatie in de financiële sector op verantwoorde wijze te bevorderen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.