Ads Top

Fysiotherapeuten protesteren massaal tegen contracten zorgverzekeraars

Ruim 5200 fysiotherapeuten reageerden vorige week op een onafhankelijk onderzoek van Motivaction naar de tevredenheid van fysiotherapeuten, over de contracten en handelwijzen die zij door zorgverzekeraars opgelegd krijgen.

Bijna 70% van de fysiotherapeuten stelt ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de contracten op basis waarvan zorgverzekeraars zorg inkopen. Eenzelfde percentage geeft aan dat zorgverzekeraars niet men hen willen onderhandelen over deze contracten en dat op hun bezwaren door zorgverzekeraars niet gereageerd wordt. Daarbij komt dat de tarieven die fysiotherapeuten voor een behandeling uitgekeerd krijgen, volgens 91% van de ondervraagden, niet toereikend zijn. Daarom zegt 57% van de respondenten financiële problemen te vrezen en verwacht 24% daarvan het als praktijk op deze voorwaarden niet te zullen redden.

Naast de behandelindex, die maakt dat fysiotherapeuten patiënten in veel gevallen niet genoeg behandelingen kunnen geven, worden ook de grote hoeveelheden complexe en onnodige administratie (volgens onderzoek van Fysiotherapie en Wetenschap besteden fysiotherapeuten 20% van hun tijd aan administratie), de omzetplafonds (zorgverzekeraars korten praktijken die boven een vastgestelde omzet komen), en de selectieve inkoop (bepaalde behandelingen worden alleen vergoed bij geselecteerde fysiotherapeuten) als klemmend en onredelijk ervaren. Ook onbetaald overwerk (81%) wordt vaak gemeld.

De actiebereidheid onder fysiotherapeuten (60%) neemt toe, waarbij 50% roept om hardere acties tegen de handelwijze van zorgverzekeraars.

Het KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten heeft namens haar 19000 leden de zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie nu opgeroepen tot een spoedoverleg over de problemen rond de behandelindex om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Minister Schippers maande partijen onlangs nog om na een jaar overleg nu in januari 2017 met een oplossing te komen voor de grote administratieve lastendruk onder fysiotherapeuten, die in belangrijke mate het gevolg is van de contractbepalingen van verzekeraars.

Het Motivaction-onderzoek bevestigt dat fysiotherapeuten (62%) zich door de contracten van de zorgverzekeraars gedwongen zien om noodzakelijke behandelingen voortijdig te stoppen, zodat patiënten niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook wanneer patiënten volgens hun polis wel recht hebben op die behandelingen.

Het volledige Motivaction onderzoek zal na 7 november beschikbaar zijn. KNGF-voorzitter Guusje ter Horst zal de resultaten met haar leden delen tijdens De Dag van de Fysiotherapeut op 4 november a.s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.