Ads Top

ABN AMRO MeesPierson vergroot aandelenbelang verder

ABN AMRO MeesPierson heeft het belang in aandelen verder vergroot. Deze beleggingscategorie was sinds vorige maand al licht overwogen. Als belangrijkste reden voor de vergroting noemt de private bank de verwachte, positieve invloed van de economische stimuleringsplannen van aankomend Amerikaans president Donald Trump.

Voor de Amerikaanse overheidsfinanciën is het van belang dat hij zowel de belastingen wil verlagen als de uitgaven (in infrastructuur) wil verhogen. Hoewel de overheidsschuld hierdoor fors toeneemt, zijn deze plannen op de korte termijn positief voor de groei van de Amerikaanse en wereldwijde economie. De verhoging van het aandelenbelang is ten koste gegaan van liquide middelen.

ABN AMRO MeesPierson wijzigt de weging in ontwikkelde en opkomende landen. Deze is voor beide naar neutraal gebracht. Tot nu toe had de private bank een lichte voorkeur voor opkomende markten. Maar de stijgende rente in de VS en de sterkere dollar maken investeren in opkomende markten minder interessant. Omdat de hogere rente de vooruitzichten voor opkomende landen verslechtert, heeft ABN AMRO MeesPierson de schuld van opkomende landen verkocht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.