Ads Top

Pensioenfondsen, verzekeraars, banken: geef financiële sector rol in de CS3D

De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken roepen in een brief op om de financiële sector onderdeel te maken van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). Het CS3D-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om goed onderzoek (due diligence) uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen.

Op dit moment onderhandelen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel, waarbij de rol van de financiële sector een heet hangijzer is. De Nederlandse financiële sector is er echter van overtuigd dat bedrijven - inclusief financiële instellingen - een sleutelrol kunnen spelen in het terugdringen van mensenrechtenschendingen en het aanpakken van milieuproblemen.

De Nederlandse verzekerings-, bank- en pensioensector hebben in 2016 en 2018 convenanten ondertekend om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) te implementeren om mensenrechtenschendingen, milieuschade en andere schadelijke activiteiten in onze kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten te verminderen.

De Raad wil echter individuele lidstaten de keuze geven of ze de financiële sector binnen de werkingssfeer laten vallen of niet. Hierdoor dreigt een lappendeken aan regels te ontstaan binnen Europa. Bovendien leert de ervaring dat investeerders meer impact kunnen maken wanneer ze samen met bedrijven in dialoog gaan. Een internationale aanpak is daarom cruciaal.

Eerder riep de NVB in een position paper voor Europese beleidsmakers al op om ook banken te laten vallen onder de verplichtingen van de CS3D.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.