Ads Top

Nederlanders willen meer aandacht voor pensioenen in verkiezingscampagne

In de verkiezingscampagne kwam het onderwerp pensioenen nog te weinig aan bod, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Brand New Day onder een representatieve groep van de bevolking.

Driekwart van de mensen zegt de standpunten die politieke partijen over dit onderwerp hebben, mee te wegen bij hun stemkeuze op 22 november. De geringe aandacht in de campagne heeft ook tot gevolg dat slechts een miniem deel van de mensen aangeeft volledig op de hoogte te zijn van de standpunten van politieke partijen over pensioen.  Met name bij jongeren blijkt pensioen van belang: hoe jonger de ondervraagde, des te groter de waarde die wordt gehecht aan informatie over pensioen.

De deelnemers aan het onderzoek van Brand New Day is de vraag voorgelegd of zij vinden dat het onderwerp pensioen in hun ogen een grotere rol zou moeten spelen in de verkiezingscampagne. 63 procent is het daarmee eens. Van deze mensen zegt een derde deel dat er nu veel te weinig aandacht voor pensioenen is en dat dit veel meer zou mogen zijn. De rest zegt wel te merken dat er aandacht voor is, maar vindt dat dit nog te weinig is en hoopt op meer.

Dat meer aandacht voor pensioenen in de campagne niet gek zou zijn, blijkt wel uit het feit dat voor 3 op de 4 Nederlanders geldt dat de standpunten van partijen over pensioenen een rol spelen in de keuze die zij in het stemhokje gaan maken. 17 procent zegt dat het veel invloed heeft en 4 procent geeft aan dat het zelfs volledig bepalend is voor hun stemkeuze. Voor maar liefst een kwart van de jongeren tussen 20-29 jaar is pensioen van grote invloed voor hun keuze. De kennis over de pensioenstandpunten van partijen laat echter flink te wensen over. Slechts 6 procent van alle ondervraagden zegt hiervan volledig op de hoogte te zijn. De jongere generatie tot 30 jaar valt opnieuw op doordat zij minder onwetend zijn en beter dan gemiddeld op de hoogte zijn van standpunten. Meer aandacht voor het onderwerp in de campagne zou dus geen overbodige luxe zijn, om mensen de mogelijkheid te bieden een afgewogen keuze te maken.

Niet alleen de huidige standpunten van politieke partijen over pensioenen spelen een rol voor kiezers, ook de keuzes die de partijen in het verleden maakten, zijn van invloed. 68 procent van de ondervraagden zegt dat het in meer of mindere mate bepalend is voor hun stem of een partij vóór of tegen de Pensioenwet heeft gestemd in de Eerste of Tweede Kamer. Deze wet werd eerder dit jaar door beide Kamers aangenomen. Bij de generatie tot 30 jaar is dit bijna 80 procent.

De zorgen over het pensioen zijn dus het grootst onder de jongste generatie, en dit geldt eveneens voor de de mate waarin zij partijstandpunten over pensioenen laten meewegen bij hun stemkeuze op 22 november. 89 procent van de Gen-Z’ers (2001 >) zegt dat de pensioenstandpunten van een partij van invloed zijn op hun stemkeuze. Onder de oudere generaties is dit minder van belang. Zo geldt dit voor 62 procent van de mensen uit de Verloren Generatie (1953 – 1970). Dit vertaalt zich door in kennis over de standpunten van partijen, want daar zegt die generatie het vaakst dat ze hiervan totaal niet op de hoogte zijn (47 procent). Dat percentage is onder Gen-Z’ers het kleinst van alle generaties: 34 procent zegt totaal geen kennis te hebben van partijstandpunten over pensioenen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.