Ads Top

Rabobank boekt nettowinst van 1.096 miljoen, toch 5000 banen weg

De impact van Covid-19 en de navolgende economische turbulentie was fors voor klanten van Rabobank in 2020. Rabobank realiseerde onder deze omstandigheden toch nog een nettowinst van ruim 1 miljard euro. Toch wil de bank de komende vijf jaar circa 5000 banen schrappen.

De grootste aandacht ging uit naar het beschikbaar houden van de dienstverlening en ondersteuning van klanten met acute continuïteitsbehoeften. In deze extreme tijden bood Rabobank tijdelijke financiële hulp waar dat mogelijk was. Zo heeft de bank ongeveer 8.000 particuliere klanten en 79.000 zakelijke klanten kunnen bijstaan.
 
De digitale dienstverlening aan klanten en leden is verder verbeterd met nieuwe innovaties in de Rabo App, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen jaren. Rabo pakte ook een belangrijke rol in de groene financiering van klanten in de wereldwijde voedselketens en we ondersteunden boeren over de hele wereld bij hun transitie naar duurzamere productie van onze voeding.

Het effect van Covid-19 was vooral zichtbaar in het niveau van de dotaties aan de kredietvoorzieningen, die opliepen tot 1.913 miljoen euro (2019: 975 miljoen), overeenkomend met 46 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het tijdig en collectief optreden van overheden, toezichthouders en Rabobank zelf droeg bij aan het mitigeren en vertragen van het onmiddellijke effect van Covid-19 op klanten. De bank verwacht dat in de loop van 2021 de kredietkwaliteit van de zakelijke kredietportefeuille verslechtert, wat tot uiting komt in de significant hogere kredietvoorzieningen.

De totale inkomsten daalden als gevolg van lagere economische activiteit en negatieve herwaarderingen van activa, maar ook door de aanhoudende lage renteomgeving. Ondanks dat Rabobank haar kosten verder heeft weten te verlagen, is de cost/income ratio gestegen naar 65,8% (2019: 63,3%). Het rendement op eigen vermogen daalde tot 2,7% (2019: 5,3%).
 
De kredietportefeuille is licht gedaald van 418 naar 409 miljard euro, voornamelijk als gevolg van valutaschommelingen. Hiervoor gecorrigeerd bleef de Food & Agri-portefeuille stabiel met 105 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 22 procent. De spaartegoeden van particuliere en zakelijke klanten stegen fors met 7 procent, wat in lijn is met de algemene trend op de Nederlandse spaarmarkt als gevolg van Covid-19.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.