Ads Top

Nederlandse banken ondersteunen Europese regels voor due diligence

Nederlandse banken ondersteunen het voorstel van de Europese Unie om te komen tot een brede due diligence verplichting voor Europese bedrijven. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op een consultatie van het document ‘Initiative on Sustainable Corporate Governance’ van de Europese Commissie. Nederlandse banken vinden het belangrijk dat er op Europees niveau normen worden vastgesteld die een gelijk speelveld tussen bedrijven mogelijk maken en die consistentie en duidelijkheid verschaffen over wat er specifiek vereist is op het gebied van IMVO.

Voor banken is het daarbij belangrijk dat regels goed aansluiten bij de bestaande praktijk waarin bedrijven nu al op vrijwillige basis en in samenwerking met stakeholders werken aan hun beleid op het gebied van Responsible Business Conduct. Verder vinden banken dat eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe regels moeten gelden voor het bedrijf en niet voor individuele bestuurders.

Op die manier wordt voorkomen dat banken hun blootstellingen aan risicovolle supply chains mogelijkerwijs afbouwen in plaats van dat zij ruimte blijven ervaren om te zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Uiteraard is het belangrijk dat ook individuele bestuurders een goede belangenafweging maken tussen alle stakeholders maar dat is in Nederland al geregeld in bijvoorbeeld de Corporate Governance Code, de Code Banken en de Bankierseed. Nieuwe Europese regels zijn op dit gebied dus niet nodig.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.