Ads Top

Tijdelijke opschorting aan- en verkooporders Certificaten van Aandelen Triodos Bank

Triodos Bank is sinds 5 januari tijdelijk gestopt met het aanbieden van Certificaten van Aandelen Triodos Bank. Ook verkooporders worden tijdelijk niet geaccepteerd.

Sinds de heropening van de handel op 13 oktober 2020, na een eerdere periode van opschorting, is er een handelspatroon ontstaan ​​waarbij het aantal verkooporders het aantal kooporders overstijgt.

Deze trend doet zich voor ondanks de financiële gezondheid van de bank; de kapitaal- en liquiditeitsratio’s van Triodos Bank blijven ruim boven de voorgeschreven minimumniveaus.

De aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie en de economische effecten hiervan op langere termijn zijn niet verdwenen. Integendeel. Wereldwijd worden nieuwe lockdowns en andere verregaande beperkingen waargenomen.

Dit roept de vraag op welke maatregelen kunnen worden genomen om tot een evenwichtige handel te komen, aangezien herstel van eerdere handelspatronen niet binnen afzienbare tijd te verwachten valt. De details van mogelijke nieuwe maatregelen worden beschouwd als relevante informatie voor het nemen van een geïnformeerde investeringsbeslissing. Aangezien de maatregelen op dit moment niet concreet genoeg zijn, kan deze informatie niet worden gedeeld. Daarom wordt de handel in certificaten opgeschort totdat er nieuwe maatregelen kunnen worden gecommuniceerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.