Ads Top

Triodos Bank behaalt solide groei in een uitdagende rente-omgeving

Het totale beheerde vermogen van de Triodos Groep - samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking - is gedurende 2016 met 9 procent gegroeid naar 13,5 miljard euro.

Gedurende 2016 kon Triodos Bank bijna 90 procent van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen.

De totale balans van Triodos Bank is gedurende 2016 met 11 procent gegroeid naar 9,1 miljard.

De nettowinst van Triodos Bank van 29,3 miljoen viel 28 procent lager uit, in lijn met de verwachtingen. Deze afname kan voornamelijk worden toegeschreven aan de introductie in 2016 van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS) en de lage rentemarge.

Het aantal klanten is toegenomen met 7,4 procent. Tegen het einde van 2016 had Triodos Bank 652.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

Hoewel de gehele balans groeide met 11 procent, groeide het inkomen uit rente niet, door de lagere rentemarges. Tegelijkertijd zijn kosten ten opzichte van het volume gestegen, als gevolg van hogere personeelskosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Het balanstotaal van Triodos Bank zal dit jaar naar verwachting tussen de 10 en 15 procent groeien.

Cijfers 2016 in het kort:

- Balans Triodos Bank: EUR 9,1 miljard (11% groei)
- Triodos beleggingsfondsen: EUR 3,3 miljard (5% groei)
- Beheerd vermogen Private Banking: EUR 1,1 miljard (14,5% groei)
- Aantal klanten: 652.000 (7,4% groei)
- Leningen: duurzame ondernemingen, projecten en hypotheken: 14,4% groei
- Nettowinst Triodos Bank: EUR 29,3 miljoen (daling van 28%, in lijn met de verwachtingen)
- Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
- Aantal medewerkers: 1.271 (13,4% groei)

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.