Ads Top

DNB betaalt aanvullende wettelijke rente op DGS-uitkering

De Nederlandsche Bank (DNB) keert als uitvoerder van het depositogarantiestelsel (DGS) begin februari aan een beperkt aantal achtergestelde deposanten van de voormalige DSB Bank aanvullende wettelijke rente uit. Het betreft een aanvulling op de uitkering die zij reeds ontvingen uit hoofde van het DGS. De aanvullende uitkering vloeit voort uit een uitspraak eind december van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak die werd gevoerd namens ruim 200 achtergestelde deposanten.

Het CBb heeft geoordeeld dat de in de Nederlandse regelgeving neergelegde termijn die destijds door DNB is gevolgd bij de uitkering uit hoofde van het DGS een onjuiste omzetting betrof van de Europese DGS richtlijn. Op basis van destijds geldende regelgeving is wettelijke rente over het tegoed uitgekeerd vanaf drie maanden na de datum waarop de betreffende deposanten een aanvraag voor een uitkering uit het DGS hadden ingediend. Het CBb heeft echter bepaald dat aan de betreffende deposanten wettelijke rente moest worden vergoed vanaf 19 januari 2010, drie maanden nadat het DGS is geactiveerd.

De Nederlandse regelgeving is inmiddels gewijzigd naar aanleiding van een nieuwe Europese DGS-richtlijn. Onder het huidige DGS keert DNB uit binnen maximaal 20 werkdagen en deze termijn wordt de komende jaren verder teruggebracht tot 7 werkdagen.
Eerste ramingen van DNB wijzen uit dat als direct gevolg van de uitspraak aan de 208 betrokken deposanten in totaal circa eur 30.000 zal worden uitgekeerd. DNB heeft inmiddels contact opgenomen met de betreffende deposanten.

DNB beziet momenteel in overleg met het ministerie van Financiën hoe ook andere deposanten tegemoet kan worden gekomen die later dan drie maanden nadat het DGS is geactiveerd uitkeringen uit hoofde van het DGS hebben ontvangen. Via media en website zal hierover uiterlijk in maart nader over worden bericht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.