Ads Top

Transitiejaar voor Rabo

Rabobank heeft in 2016 haar transitie naar eigen zeggen 'voortvarend ingezet'. De klantentevredenheid is in alle segmenten gestegen dankzij investeringen in digitalisering, aanpassing van de organisatie en verbeteringen in dienstverlening. De kapitaalpositie is in lijn met de doelstellingen versterkt. De nettowinst kwam uit op 2 miljard euro. Het resultaat werd sterk neerwaarts beïnvloed door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea.

Onderliggend lieten zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf in ieder onderdeel een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg 4 miljard euro, 14 procent meer dan in 2015 (3.592 miljoen euro).

De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg 424 miljard euro (425 miljard euro in 2015). De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard euro ondanks extra aflossingen op hypotheken.

CEO Wiebe Draijer spreekt van ‘een jaar van transitie’. 'We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.