Ads Top

Banken werken aan gedragscode kleinzakelijke financiering

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werkt aan een gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten. Banken willen hiermee tegemoet komen aan de bijzondere positie van kleine ondernemers: het zijn weliswaar geen consumenten maar er kan niet van ze verwacht worden dat zij beschikken over de financiële kennis en expertise van grotere bedrijven.

In de gedragscode leggen banken vast wat kleinzakelijke klanten van banken mogen verwachten bij een financiering. Hierdoor wordt hun informatiepositie versterkt, ontstaat meer rechtszekerheid en wordt recht gedaan aan het ondernemerschap van de kleinzakelijke klant. Banken zullen zich committeren aan de gedragscode die per 1 januari 2018 in werking zal treden.

Een belangrijk onderdeel van de gedragscode is goede klachtenafhandeling. Banken willen tevreden klanten en klachten samen met de klant oplossen. Voor situaties waarin dit niet lukt, willen banken dat kleinzakelijke klanten de mogelijkheid krijgen om een geschil over hun financiering voor te leggen aan een loket voor geschillenbeslechting. Banken zullen bezien hoe ondernemers hiermee een laagdrempelig alternatief kan worden geboden voor de rechter. Over de gedragscode en het daarmee samenhangende loket voor geschillenbeslechting gaan de banken met stakeholders in gesprek; om te beginnen tijdens de dialoogbijeenkomst die de NVB samen met MKB-Nederland organiseert op vrijdag 17 maart a.s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.