Ads Top

Nieuwe aanpak van falende banken


DNB heeft belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuwe aanpak van falende banken. Het doel is afwikkelbaarheid: banken moeten kunnen falen zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen. Om dit te bereiken, is voor de grootste Nederlandse banken bepaald op welke manier wordt ingegrepen als deze in de problemen komen. Het operationaliseren van de gereedschapskist waarmee DNB resolutie kan uitvoeren is goed gevorderd. Ook de versterking van het depositogarantiestelsel (DGS) draagt bij aan vertrouwen. Zo krijgt het DGS een kortere uitkeringstermijn en zorgt fondsvorming voor een grotere opvangcapaciteit van het DGS.

De mondiale financiële crisis heeft aangetoond dat zowel kleine als grote banken in de problemen kunnen raken. Overheden werden gedwongen op grote schaal banken te redden met belastinggeld. Dit zorgde voor besmetting van het bankwezen naar nationale overheden en was in het eurogebied één van de oorzaken van de Europese schuldencrisis. Daarmee werd de noodzaak duidelijk om banken beter afwikkelbaar te maken. 

De financiële crisis was de aanleiding om het toezicht in Europa aan te scherpen, de resolutietaak in het leven te roepen en nationale depositogarantiestelsels te versterken. In het eurogebied is bovendien de bankenunie tot stand gekomen waarbij toezicht en resolutie gemeenschappelijk georganiseerd is. In de toekomst wordt dit mogelijk aangevuld met een Europees DGS.

In Nederland is DNB in 2015 aangewezen als nationale resolutieautoriteit. In die hoedanigheid werkt DNB binnen het Europees resolutiemechanisme samen met de centrale resolutieautoriteit (SRB) en andere nationale resolutieautoriteiten. De resolutieautoriteit streeft naar de ordentelijke afwikkeling van falende banken, zodat belangrijke functies een doorstart kunnen maken. Denk hierbij aan diensten zoals betalingsverkeer, kredietverlening maar ook de toegang van huishoudens tot hun spaargeld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.