Ads Top

DNB publiceert nieuwe guidance over verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Het Verbond van Verzekeraars vindt het een goede zaak dat verzekeraars de nieuwe DNB-regels over het zogenoemde LAC DT pas in de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar hoeven door te voeren. Het werk voor de jaarcijfers 2016 is immers in volle gang en sommige verzekeraars zitten al met accountants om tafel. Wel plaatst het Verbond vraagtekens bij enkele inhoudelijke punten en zal het hierover met DNB in gesprek gaan.

DNB heeft afgelopen vrijdag een Q&A gepubliceerd met nadere guidance over het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. In goed Engels en afgekort: LAC DT (loss absorbing capacity of deferred taxes). Dit ontstaat als er in de toekomst belastingkasstromen plaatsvinden die aan het verleden zijn toe te rekenen. LAC DT verlaagt de kapitaalvereisten in het kader van Solvency II. Volgens de regelgeving mogen verzekeraars alleen gebruik maken van LAC DT als ze dit voldoende kunnen onderbouwen. De berekeningen hiervoor behoren tot de meest complexe van Solvency II. Het zou dus problematisch zijn geweest de nieuwe regels nu al te implementeren. Eventuele impact zal bij veel verzekeraars daarom pas vanaf het tweede kwartaal zichtbaar zijn.

Het is voor het eerst sinds december 2015 dat DNB zich weer publiekelijk uitlaat over LAC DT. De Q&A geeft nadere invulling aan de elementen die DNB betrekt bij de beoordeling van zo’n onderbouwing. Er wordt onder andere ingegaan op herkapitalisatie en de onderbouwing van toekomstige winsten.

Het Verbond plaatst wel vraagtekens bij enkele punten in de Q&A en gaat hierover zeker nog in overleg met DNB. Voor de review van Solvency II die gepland staat voor 2018, mag nu al input worden aangeleverd bij EIOPA. Het Verbond zal de ervaringen met deze Q&A bij EIOPA naar voren brengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.