Ads Top

Werknemers bezorgd over pensioen

Uit recent onderzoek van AnalitiQs blijkt een toenemende bezorgdheid onder Nederlandse werknemers over lagere pensioenen. Een meerderheid van 53 procent is bezorgd over hun financiële toekomst, vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat afgelopen juli is aangenomen via de Wet Toekomst Pensioenen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.047 werkenden in loondienst die pensioen opbouwen bij hun huidige werkgever.

De bezorgdheid onder werknemers loopt (logischerwijs) op met leeftijd en werknemers boven de 40 jaar zijn bovengemiddeld vaak zeer bezorgd over lagere pensioenen in het nieuwe stelsel. Daarnaast tonen vrouwen zich bezorgder dan mannen. Ook is er een duidelijk verband tussen bezorgdheid en opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn minder bezorgd; van hen geeft 40% aan zich wel zorgen te maken, tegenover 61% van de laagopgeleiden.

Het nieuwe pensioenstelsel wordt door velen als "casino" pensioen beschouwd, omdat het pensioen niet meer vaststaat maar een variabele uitkering betreft.

Van de bezorgde ondervraagden geeft 85 procent aan dat het niet lukt om, ondanks deze zorgen, een eigen spaarpotje voor het pensioen aan te leggen. Dit percentage is weliswaar iets lager (80%) voor niet-bezorgde werknemers, maar eveneens erg hoog. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de eerste twee pijlers van het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland kennen, een financieel stabiele toekomst zouden moeten waarborgen.

Maar juist dat vertrouwen in overheidsinstanties is waaraan het nogal ontbreekt. Zeer zorgwekkend is dat maar liefst 72 procent van de bezorgde werknemers weinig tot helemaal geen vertrouwen heeft in overheidsinstanties zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.