Ads Top

Beleggingsinstelling ontloopt AFM boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een last onder dwangsom (LoD) opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling om herhaling van overtreding van de reclameregels rondom de uitgifte van een prospectus te voorkomen.

De AFM had de last opgelegd omdat de AFM had vastgesteld dat de beheerder gedurende januari 2019 t/m februari 2020 bij drie fondsen niet had vermeld dat er een prospectus gepubliceerd was en waar beleggers deze konden verkrijgen. Verder was de reclame niet in overeenstemming met de prospectussen, bevatte de reclame misleidende informatie, was de reclame als zodanig niet duidelijk herkenbaar en ontbrak er een verklaring over de betekenis van de goedkeuring van het prospectus door de AFM. De AFM publiceert de last omdat de periode waarop de last betrekking had is verlopen en de last onherroepelijk is geworden.

Deze regels volgen uit de Prospectusverordening. De last was op 1 februari 2021 opgelegd voor de duur van twee jaar. Als de beheerder gedurende die twee jaar bepaalde artikelen uit de Prospectusverordening zou overtreden, dan zou een dwangsom van 50.000 euro verbeuren per overtreding met een maximum van 500.000. De beheerder heeft zich gehouden aan de last, waardoor er geen dwangsommen zijn verbeurd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.