Ads Top

7 op de 10 Nederlanders ontevreden over spaarrente

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is niet tevreden over de spaarrente die zij bij hun bank ontvangen. Dat blijkt uit een representatief enquêteonderzoek door Bank.nl . De hoogste spaarrente onder de Nederlandse grootbanken bedraagt nu 1,7 peocent en is minder dan de helft van wat banken over het spaargeld van hun klanten verdienen, namelijk 4 procent. Opmerkelijk is dat maar 28 procent van de ondervraagden overweegt om van bank over te stappen.

Waar er bij spaarders aan de ene kant veel ontevredenheid heerst, is er aan de andere kant weinig sprake van actie. Zo geeft slechts 28 procent van de ondervraagden aan de overstap naar een bank met hogere rente te overwegen. Voor vier op de tien Nederlanders is dit geen optie, zij denken er niet aan om van bank over te stappen. De resterende 30 procent beantwoordt de vraag neutraal. Hoewel al eerder bleek dat er wekelijks minstens 100 miljoen euro aan Nederlands spaargeld naar buitenlandse spaarrekeningen verdwijnt, lijken banken nog niet de noodzaak te voelen om hun spaarrente te verhogen voor klanten.

Dat er veel onvrede heerst is duidelijk, maar dat leidt vaak nog niet tot een concrete actie. Zo geeft slechts 34 procent van de respondenten aan zich verdiept te hebben in andere banken en de rentepercentages die zij bieden. Een aanzienlijk grotere groep van 45,4 procent heeft zich niet verdiept in wat er bij de concurrent te halen valt.

Dat betekent echter niet dat de men het eens is met de huidige rentestanden, want ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat Nederlandse banken meer moeten doen voor klanten die hun spaargeld bij de bank stallen. Bijvoorbeeld in de vorm van hogere rentes. Slechts 1,6 procent is het hier niet mee eens, de resterende 14 procent is neutraal.

De grote groep ontevreden spaarders zou altijd nog over de grens kunnen kijken naar hogere rentes, zoals bij de Zweedse bank Nordax die momenteel 2,76% rente biedt. Momenteel het hoogste percentage op spaarrekeningen zonder voorwaarden. Maar ondanks het depositogarantiestelsel geeft een groot deel Nederlanders (44,6 procent) aan dat ze hun spaargeld nooit bij een buitenlandse bank zullen onderbrengen.

De lage spaarrentes zijn al langer onderwerp van gesprek, zo riep demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag de banken in mei op om de rentestanden mee te laten stijgen met de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Hoewel dit mondjesmaat gebeurde, blijft het verschil met de beleidsrente van 4 procent op zijn minst groot te noemen. De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) gaf eerder dit jaar in een verklaring aan de rente-inkomsten van banken te beschouwen als ‘genormaliseerd’, en wijst erop dat banken jaren lang zo min mogelijk doorberekende aan spaarders in tijden van negatieve rente.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.