Ads Top

BNG Bank: sterke financiële en maatschappelijke prestaties

BNG Bank heeft het afgelopen halfjaar voor 6 miljard aan langlopende kredieten verstrekt. BNG Bank kon ook voldoende financiering aantrekken tegen goede voorwaarden qua volume, looptijd en prijsstelling

De activiteiten van BNG Bank hebben de afgelopen zes maanden tot een solide renteresultaat geleid. Het renteresultaat steeg van 220 miljoen met 49 miljoen naar 269 miljoen euro. Dit is het gevolg van onder andere de hogere rente en langere looptijden van kredieten aan klanten.

Over het eerste halfjaar van 2023 werd een nettowinst gerealiseerd van 141 miljoen euro. In dezelfde periode van vorig jaar kwam de nettowinst uit op 206 miljoen. Voornaamste oorzaak van de lagere nettowinst is een lager gerealiseerd resultaat financiële transacties op grond van de liquiditeitsportefeuille.

De langlopende kredietportefeuille is stabiel gebleven op 87,8 miljard. De kredietvraag van gemeenten nam af door een mix van factoren. Een deel van onze klanten haalde vorig jaar de kredietvraag naar voren, anticiperend op een rentestijging. Ook werd de kredietvraag van gemeenten gedempt door uitstel en vertraging van bouwprojecten als gevolg van gebrek aan personeel en materiaal en door de voortdurende onzekerheid over de structureel beschikbare middelen in de komende jaren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.