Ads Top

ING stelt 200 miljoen beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

ING stelt 200 miljoen euro aan financiering beschikbaar aan het Nationaal Warmtefonds. Het Warmtefonds verstrekt leningen voor de verduurzaming van woningen en gebouwen aan particuliere woningeigenaren, VvE’s en scholen. ING werd in 2021 al co-financier, toen met een bedrag van 50 miljoen euro. Het nu beschikbaar stellen van het viervoudige bedrag aan kapitaal past in het streven van ING om bij te dragen aan de verduurzaming van het vastgoed in Nederland.

Het Warmtefonds leende in 2022 een recordbedrag uit aan particulieren en VvE’s voor de verduurzaming van hun koopwoning. Ten opzichte van 2021 verdubbelde het verstrekte bedrag aan particulieren van circa 73 miljoen naar 150 miljoen euro. Onder VvE’s was de groei nog sterker. Het verstrekte bedrag onder deze groep steeg van 33 miljoen naar 122 miljoen euro. De financiering die het Warmtefonds biedt, is laagdrempelig, tegen een aantrekkelijke rente en in sommige gevallen zelfs rentevrij. Er is geen afsluitprovisie.

Van de ruim 8,1 miljoen woningen in Nederland heeft ongeveer 40% nog geen energielabel. Bijna de helft (49%) van de gelabelde woningen heeft een energiezuinig label (A of B), zo blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Er moet dus nog veel gebeuren om woningen in Nederland te verduurzamen.

ING kan vanuit haar marktleiderschap in Nederland als huisbankier voor woningcorporaties en VvE’s, entiteiten die, naast particuliere woningbezitters, een beroep kunnen doen op leningen van het fond, het Warmtefonds onder de aandacht brengen bij deze groepen klanten. Die kunnen via de VvE Energiebespaarlening van het fonds tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om woningen te verduurzamen. Hiermee kan 33.000 euro worden gefinancierd per appartementsrecht. De totale lening bedraagt minimaal 25.000 euro per VvE, tenzij de VvE alleen laadpalen wil financieren, dan is het minimum10.000 euro. De lening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld verschillende vormen van isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, CO2-gestuurde ventilatie en ledverlichting. Voorwaarden voor de VvE zijn onder meer het voeren van een meerjarenonderhoudsplan, het opstellen van een Maatwerk VvE energieadvies en de bevestiging dat alle leden akkoord gaan met de lening. Via de VvE Quickscan is na te gaan of de VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.

Ook voor particuliere woningeigenaren biedt het Warmtefonds een Energiebespaarlening waarmee zij tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Is het inkomen van het huishouden lager dan 60.000 euro dan is deze lening zelfs rentevrij.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.