Ads Top

Aantal Nederlanders dat bang is niet genoeg geld te hebben als ze met pensioen gaan stijgt

Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken en dit sluit aan bij zorgen rond de financiële situatie van huishoudens die in de politiek nu sterk speelt.

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd geen financiële buffer zullen hebben opgebouwd die toereikend is. Onder zzp’ers/ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent. Ruim een derde van de mensen vrees dat hun huidige levensstijl niet is voort te zetten als ze eenmaal met pensioen zijn. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.  
 
Van alle ondervraagden is 48 procent somber over hoe groot hun financiële veerkracht zal zijn wanneer ze stoppen met werken. Een toereikende financiële buffer, die bijvoorbeeld kan dienen om onverwachte en incidentele uitgaven of tegenvallers op te vangen, vrezen zij niet te hebben na hun pensionering. Kijk je specifiek naar de groep zzp’ers/ondernemers, dan spreekt zelfs 57 procent deze zorg uit.

Deze cijfers laten zien dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 werd dezelfde vraag gesteld in dit terugkerende onderzoek van Brand New Day en toen gaf ‘slechts’ 31 procent van alle werkende Nederlanders aan hier bezorgd over te zijn. Onder zzp’ers/ondernemers ging het om 28 procent, waarmee het aantal mensen met zorgen binnen deze groep zelfs meer dan verdubbeld is.

Voor 36 procent van de Nederlanders beperken de zorgen zich niet tot alleen de financiële buffer. Zij zijn bevreesd dat ze na hun pensioen überhaupt onvoldoende inkomen zullen hebben. Ook in dit geval springen Nederlanders die zzp’er/ondernemer zijn eruit: daar gaat het om 43 procent. Ook in dit geval is sprake van een stijging van het aantal mensen met zorgen. Vorig jaar gold het voor 31 procent van alle mensen, dit jaar is dat dus 5 procentpunt meer. De toename onder zzp’ers/ondernemers is een stuk groter: vorig jaar ging het nog om 28 procent, dus is sprake van een toename van 15 procentpunt.

Vrijwel iedereen zal de intentie hebben om de huidige levensstijl voort te kunnen zetten als het werkende leven erop zit. Toch hebben de financiële zorgen tot gevolg dat lang niet iedereen verwacht dat dit ook mogelijk zal zijn. Meer dan een derde (36 procent) van de ondervraagden denkt dat hun inkomen na pensionering niet voldoende zal zijn om hetzelfde leven te blijven leiden als nu.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.