Ads Top

Goede doelen profiteren van hogere rentes

Niet alleen banken, maar ook goede doelen verdienen goed aan de hogere rentes. Uit een inventarisatie van financiële vergelijkingswebsite Bank.nl blijkt dat een zestal goede doelen sinds het begin van dit jaar ruim 1,3 miljoen euro aan rentebaten hebben ontvangen. Dat staat in groot contrast met vorig jaar, toen goede doelen gezamenlijk miljoenen euro’s aan donatiegeld moesten afstaan vanwege negatieve rente.

Donateurs van goede doelen zien graag dat hun geld effectief besteed wordt, en dat is het afgelopen jaar niet altijd het geval geweest. Door de negatieve rente werd donateursgeld gedeeltelijk zelfs geïnd door de bank. Tegenwoordig is het tij gekeerd; de vele renteverhogingen vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) hebben effect op de financiële vooruitzichten van veel goede doelen.

Het contrast met vorig jaar is groot. Zo heeft Artsen Zonder Grenzen vorig jaar 362.000 euro aan negatieve rente moeten afstaan. Het goede doel dat wereldwijde medische hulp biedt, heeft over het eerste half jaar van 2023 ruim 550.000 euro aan rentebaten ontvangen. Met nog een half jaar te gaan is het perspectief goed voor de hulporganisatie. Een woordvoerder geeft aan dat het merendeel van de inkomsten afkomstig is uit kortlopende investeringen in de Amerikaanse dollar. Ook wordt vreemde valuta slim gepland om te voorkomen dat er overbodig geleend wordt. De organisatie geeft aan dat de rente niet afkomstig is van Nederlandse banken.

Het rentebeeld van het Leger des Heils ziet er ook rooskleuriger uit dan vorig jaar. Waar het goede doel vorig jaar 301.000 euro aan negatieve rente betaalde, verwacht zij over heel 2023 ruim 700.000 euro aan rentebaten te ontvangen. “We zijn blij dat dit geen geld meer kost, maar inmiddels weer geld oplevert. Zo kunnen we optimaal blijven werken om mensen zonder helper te helpen”, aldus een woordvoerder.

Het Rode Kruis ontving het afgelopen jaar 52.000 euro. De geldsom bestaat uit extra middelen op de rekening van het goede doel, beleggingen op de lange termijn zijn niet meegenomen. Desalniettemin staat het in schril contrast met de 312.000 euro aan negatieve creditrente over 2022. Een woordvoerder benadrukt dat de rentevergoeding op bankrekeningen nog altijd minimaal is, en voor het Rode Kruis varieert van 0,0% tot 0,5%.

De Dierenbescherming geeft aan 5.300 euro aan rentebaten te hebben ontvangen over het afgelopen half jaar, en voegt toe dat dit fors zal oplopen vanwege overtollige liquiditeiten die op depositorekeningen zijn gezet. Kika geeft aan 17.700 euro te hebben ontvangen over verschillende Nederlandse spaarrekeningen , waarbij de rentes in het begin van het jaar 0,0% bedroegen en nu maximaal 1,5%. Cliniclowns ontving daarnaast in de eerste twee kwartalen van dit jaar 17.560 euro.

De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland is positief over de ontwikkelingen, en benadrukt waarom het belangrijk is dat goede doelen een opneembaar tegoed opbouwen: “Dat er nu geen sprake meer is van negatieve rente betekent dat goede doelen, net als de rest van Nederland, geen negatieve rente meer hoeven te betalen aan de bank maar de rentebaten bijgeschreven krijgen op hun bankrekening. Zo zien zij hun tegoeden weer langzaam groeien. Het opbouwen van een tegoed is namelijk heel gebruikelijk en nodig. Er zit vaak enige tijd tussen het binnenkomen van het gedoneerde geld en de besteding ervan, zoals bij langjarige projecten of onderzoek waarvoor gedegen financiële planning en opneembare tegoeden nodig zijn. Voor veel hulporganisaties geldt dat ze grote bedragen direct beschikbaar moeten hebben om snel hulp te kunnen bieden bij rampen. Voor goede doelen die zich inzetten voor cultuur- en natuurbehoud is het ook essentieel om direct aankopen te kunnen doen”, aldus een woordvoerder.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.