Ads Top

Met wetswijziging witwassen effectiever te voorkomen

De ministers Kaag en Yeşilgöz-Zegerius hebben een voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het schept onder andere een duidelijke grondslag voor de gezamenlijke voorziening Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en de verdere uitbreiding daarvan. De bankensector acht de wijzigingen noodzakelijk, omdat ze bijdragen aan grotere effectiviteit van het voorkomen van misbruik van het financiële systeem voor witwassen en financieren van terrorisme.

Het wetsvoorstel adresseert de zorgen die leven ten aanzien van het recht op privacy van klanten. Banken realiseren zich dat het delen van gegevens een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Banken zorgen ervoor dat TMNL aan de allerhoogste privacy- en beveiligingsstandaarden voldoet; klantgegevens worden alleen gepseudonimiseerd gedeeld met TMNL en dat heeft een ethische commissie ingesteld die adviseert bij het verantwoord monitoren van de transacties. Het is aan de politiek om een goede balans te vinden tussen het meer effectief tegengaan van witwassen en het adequaat waarborgen van privacy. Banken zijn van mening dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in het voorliggende wetsvoorstel een goede balans kiezen tussen deze beide publieke belangen.

In dat licht is het eerdere advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat vrijdag is gepubliceerd, ‘teleurstellend’, aldus voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. 'We begrijpen de rol van het AP om scherp toezicht te houden op privacybelangen. Echter, met haar stellingname lijkt de AP het belang van het voorkomen van crimineel gebruik van het financiële systeem door particulieren en bedrijven niet mee te wegen. Terwijl het onze – door de wetgever opgedragen – taak is dat we er alles aan doen om crimineel gebruik te weren uit het bancaire systeem. Dat doen criminelen in netwerken met gebruik van verschillende banken. Daarom is gezamenlijke transactiemonitoring door banken echt noodzakelijk. Anders zijn criminele netwerken niet te stoppen.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.