Ads Top

Banken en ABP stellen 400 miljoen euro groeikapitaal beschikbaar voor getroffen bedrijven

Drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank) en het pensioenfonds ABP stellen met elkaar een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren maar hinder ondervinden van een verzwakte vermogenspositie. Het gaat daarbij om middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende perspectief op continuïteit en rentabiliteit. Deze bedrijven kunnen vanaf 1 juli a.s. onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen bij één van de drie banken.

Dit is de strekking van het “Post-Covid Groeifinanciering Initiatief” dat vandaag is ondertekend door ABN AMRO, ING, Rabobank, ABP, De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en VNO-NCW. Zij willen hiermee “herstel van de investeringen door Nederlandse bedrijven en daarmee de groei van de Nederlandse economie in de post-Covid periode” bevorderen. De betrokken instellingen willen er zo voor zorgen dat bedrijven in getroffen sectoren die voor onze economie en de werkgelegenheid belangrijk zijn weer kunnen investeren.

Het bedrag van de achtergestelde lening is minimaal vijf miljoen en maximaal vijftig miljoen euro per bedrijf. Het initiatief is daarmee vooral gericht op grotere mkb-bedrijven die een klap hebben opgelopen door de crisis. De looptijd van de achtergestelde lening is zes tot acht jaar. Samen met de onderneming wordt een passende en aanvaardbare financieringsstructuur uitgewerkt. Bij achtergestelde leningen aan grote ondernemingen zal de bank het ABP uitnodigen om hierin voor 50% te participeren.

Achtergestelde leningen betekenen voor de genoemde banken en ABP een hoger risico dan gewone, niet-achtergestelde leningen. Zij komen bij een faillissement van het gefinancierde bedrijf immers achteraan te staan in de rij van schuldeisers. De banken kunnen voor hun eigen aandeel in de achtergestelde lening een 50% staatsgarantie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee kunnen zij gebruik maken van de zogeheten Groeifaciliteit. Deze onlangs verruimde garantieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helpt om de balans van (middel) grote ondernemingen te laten versterken, zodat zij ook in deze tijd kunnen investeren.

Elke bank verstrekt achtergestelde leningen aan haar eigen klanten, al dan niet samen met een andere bank, het ABP en/of andere financier. Het totaal aan achtergestelde leningen dat zo over een periode van twee jaar wordt gerealiseerd, zal in de praktijk sterk afhangen van de behoefte van de betrokken ondernemingen en van de vraag of ondernemingen en financiers overeenstemming kunnen bereiken over de kenmerken en voorwaarden van de achtergestelde leningen. Het staat dus niet bij voorbaat vast dat het beschikbare bedrag volledig wordt benut.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.