Ads Top

Lakeman gaat in cassatie tegen renteswap-arrest Gerechtshof

Pieter Lakeman van Swapschade BV gaat namens tien MKB-bedrijven in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam. Zij leden enorme schade door het afsluiten van renteswap-contracten met ABN AMRO.

Het Hof bepaalde bij vervroegde uitspraak dat de bank hen géén schadevergoeding hoeft te betalen.

Lakeman vecht het arrest aan en verwijt de bank te hebben verzwegen dat alle swapcontracten een negatieve waarde hadden, variërend van 15.000 tot meer dan 120.000 euro per renteswap. Als de eisers dit geweten hadden, zouden ze volgens Lakeman nooit getekend hebben. Hij spreekt van zeer riskante contracten waar de bedrijven gemiddeld 700.000 euro schade op hebben geleden.

Lakeman heeft bij herhaling gesteld dat ABN AMRO onrechtmatig handelde, haar zorgplicht schond, de gedupeerde bedrijven onjuist informeerde en hen bewust een zeer riskant product verkocht. Hij vindt dat ABN AMRO geen renteswaps met de bedrijven had mogen afsluiten.

Een rentecap begrenst volgens hem de voor de klant de aan de bank te betalen rente, terwijl een renteswap de rente op een door de bank bepaald niveau fixeert en zeer riskant is. Voor 6 van de 10 eisers geldt dat de negatieve startwaarde van hun renteswapcontract zelfs groter was dan de aankoopkosten van een totaal risicoloos rentecapcontract.

Door het afsluiten van een swapcontract met ABN AMRO kwamen klanten zonder het te weten in een meer afhankelijke positie ten opzichte van de bank en die afhankelijkheid werd dus vergroot in geval van een negatieve waarde van de renteswap. In dat geval hadden bedrijven minder kredietmogelijkheden waardoor de bedrijfsgroei werd beperkt. Ook het vervroegd aflossen van leningen werd er door bemoeilijkt.

Er zijn méér procedures onderweg en in voorbereiding. Lakeman verwacht die op korte termijn te kunnen starten.

Foto: In Amsterdam diende in 1985 een kort geding van Boskalis-obligatiehouder H. Dubbeldam (links) tegen de Nederlandse Trust Maatschappij (Anefo).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.