Ads Top

Rabobank ontvangt Lean & Green Award voor mobiliteit

De Rabobank mag zich als eerste bank in Nederland Lean & Green Award Winner noemen voor haar commitment om de mobiliteit van medewerkers in vijf jaar tijd te verduurzamen met minimaal 20% CO2-reductie. Dit commitment past in de brede ambitie van de Rabobank om de klimaatvoetafdruk per fulltime medewerker -waar mobiliteit één aspect van is- in 2020 met nog eens 10% te minderen. Berry Marttin, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, ontving de Lean & Green Personal Mobility Award uit handen van Connekt-directeur Nico Anten. De coöperatieve bank sluit zich daarmee aan bij de ruim 500 koplopers op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek die samen het Lean & Green netwerk vormen, verdeeld over zeven landen in Europa.

Berry Marttin over deze Award: “Afgelopen jaren heeft de Rabobank de CO2-uitstoot per fulltime medewerker succesvol met 20% teruggebracht. Onze nieuwe ambitie is nog eens 10% minder CO2 per medewerker in 2020 (tov 2013). De klimaatvoetafdruk van de Rabobank komt voor ruim 2/3 voort uit elektriciteit en mobiliteit. Wij willen een betekenisvolle bijdrage leveren aan oplossing van het klimaatprobleem door minder elektriciteitsverbruik en slimmer reizen. Daarvoor zetten we in op schonere leaseauto’s, minder reizen, en als we reizen meer gebruik van de trein en de fiets. Het energieverbruik van ICT moet omlaag met zuiniger apparatuur en zuiniger software en applicaties.”

Met de moderne online dienstverlening, zoals de Rabobankieren App, kan de klant 24/7 zijn bankzaken regelen en is contact met de bank snel gemaakt. De bank is dichterbij de klant en tegelijkertijd minder onderweg. Deze praktijk brengt wel een veel hogere behoefte aan elektriciteit met zich mee, ook per medewerker. Wil de Rabobank de brede ambitie van 10% minder CO2-uitstoot in 2020 (tov 2016) realiseren, dan moeten de inspanningen voor verduurzaming naast mobiliteit ook gericht zijn op minder gebruik van elektriciteit.

Duurzaamheid staat al meer dan 10 jaar hoog op de agenda bij de Rabobank. Al sinds 2007 is het bankbedrijf voor 100% klimaatneutraal, mede dankzij een innovatieve en ambitieuze bedrijfsvoering. De bank fungeert hierin als voorbeeld voor andere organisaties. De CO2-uitstoot per fulltime medewerker is sinds 2008 met 35% gedaald. En de bank blijft nieuwe stappen zetten om de te compenseren CO2-uitstoot verder te verlagen.

Sinds de introductie van Lean & Green Logistics in 2008 door Connekt en het ministerie van Infrastructuur en Milieu maken ruim 500 bedrijven zich sterk voor de verduurzaming van mobiliteit. Met de Lean & Green Award committeren zij zich om minimaal 20% CO2-reductie binnen vijf jaar te realiseren. Dat levert zowel winst op voor het milieu als ook kostenbesparingen. Zo gaan duurzaamheid en economisch gewin hand in hand. Lean & Green is inmiddels actief in zes Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Italië, Luxemburg en Spanje.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.