Ads Top

AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie

De toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zetten nieuwe stappen naar een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt. Zo nodigen zij financiële marktpartijen uit om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregime voor innovatieve financiële diensten. Daarnaast starten AFM en DNB vandaag een gezamenlijke InnovationHub, de plek op hun beider websites waar nieuwe en bestaande innovatieve marktpartijen in de financiële sector met de toezichthouders in contact kunnen komen over vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering.

Met de InnovationHub en het daar gepubliceerde discussiedocument over het toegankelijker toezichtregime, willen de AFM en DNB meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie aan de concurrentie en efficiëntie van de financiële sector. Tegelijkertijd willen ze de mogelijke risico’s van innovatieve initiatieven bewaken vanuit hun mandaten als toezichthouder. De AFM richt zich hierbij op eerlijke en transparante financiële markten en DNB op solide en integere financiële instellingen. Samen delen beide toezichthouders de doelstellingen van de stabiliteit van het financiële stelsel en de duurzame welvaart in Nederland.

In het discussiedocument vragen de AFM en DNB aan de markt om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. Doel is om te peilen welke aanpassingen volgens marktpartijen en andere betrokkenen nodig zijn, om daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van het juiste beleid en om AFM en DNB te helpen om dit beleid af te stemmen met toezichthouders en regelgevers in binnen- en buitenland. Marktpartijen kunnen tot 1 september via de InnovationHub reageren op het discussiedocument, waarbij de reacties –als de inzenders daar geen bezwaar tegen hebben- daar ook worden gepubliceerd.

De InnovationHub op de websites van de beide toezichthouders heeft als doel om nieuwe en bestaande financiële marktpartijen te ondersteunen bij vragen over regelgeving en beleid in het kader van innovatieve concepten of ideeën. Het gaat daarbij vooral om het eenvoudiger en op een centraal punt bieden van informele ondersteuning in een vroege fase van het operationaliseren van een financiële innovatie, voorafgaand aan een vergunningentraject.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.