Ads Top

Overeenkomsten met Zwitserland over fiscale zekerheid voor fondsen en investeerders

De Nederlandse overheid heeft met Zwitserland een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de Nederlandse Fiscale beleggingsinstelling (“FBI”),  de Zwitserse Fonds Commun de Placement (“FCP”) en de Zwitserse Société d’Investissement à Capital Variable (“SICAV”). Deze 'Competent Authority Agreement' is van toepassing wanneer een FBI in Zwitserland investeert of wanneer een FCP of SICAV in Nederland investeert. De overeenkomst maakt onderscheid tussen investeerders uit Nederland of Zwitserland en investeerders uit derdelanden.

De regeling voor de FBI houdt het volgende in. Wanneer meer dan 95% van het kapitaal in een FBI wordt gehouden door inwoners van Nederland, mag de FBI voor het gehele inkomen de verdragsvoordelen claimen. Is dit 95% of minder dan wordt het Zwitsers-Nederlandse belastingverdrag toegepast pro rata van het kapitaal dat door Nederlandse inwoners in de FBI wordt gehouden. Ingeval inwoners uit een derdestaat in de FBI deelnemen, kunnen de verdragsvoordelen tussen de derdestaat en Zwitserland worden geclaimd. Er moet dan wel sprake zijn van een belastingverdrag tussen de derdestaat en Zwitserland.

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid met Zwitserland een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van het zogenoemde besloten fonds voor gemene rekening (“besloten FGR”) en de Zwitserse limited partnership for collective capital investment (“LP”). Deze 'Competent Authority Agreement' geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuren waarbij vermogens worden gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd.

Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in besloten FGR’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomsten zijn door de bevoegde autoriteiten van Zwitserland en Nederland ondertekend op 14 maart 2016 en is voor de overeenkomst inzake het besloten FGR en de Zwitserse LP van toepassing op bronbelastingclaims van na deze datum (“verzoeken tot teruggaaf van bronbelasting”). De overeenkomst inzake de FBI, de FCP en de SICAV is van toepassing op alle uitstaande en toekomstige bronbelastingclaims (“verzoeken tot teruggaaf van bronbelasting”).

Het besloten FGR wordt als investeringsvehikel gebruikt door binnen- en buitenlandse pensioenfondsen en andere investeerders. Ook met Zwitserland is afgesproken dat het besloten FGR als fiscaal transparant wordt beschouwd. Dat betekent dat het fonds zelf op geen enkele wijze belastingplichtig is in Nederland. Hierdoor wordt voorkomen dat de investeerders, als gevolg van hun deelname in het fonds, worden geconfronteerd met een additionele belastingheffing in vergelijking met de situatie waarin zij zelf rechtstreeks in Zwitserland zouden beleggen. De fiscale zekerheid vooraf is van belang voor de financiële sector in Nederland. Hierdoor kunnen voor nieuwe en bestaande fondsen investeerders aangetrokken worden, wat goed is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse financiële sector.

Momenteel heeft Nederland – naast de overeenkomst met Zwitserland – ook overeenkomsten met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde Staten en Spanje gesloten inzake de fiscale behandeling van besloten FGR’s. Met Duitsland is een bepaling in het nieuw gesloten belastingverdrag overeengekomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.