Ads Top

Pensioenfonds SBZ: werkgevers uit financiële sector zijn welkom

SBZ, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars, breidt zijn aandachtsgebied uit. Voortaan kunnen werkgevers in de financiële sector toetreden tot het robuuste, ruim 50 jaar bestaande pensioenfonds.

SBZ richtte zich, sinds de oprichting in 1961, exclusief op zorgverzekeraars en gelieerde ondernemingen. Recent besloot het fondsbestuur ook andere werkgevers uit de financiële sector toegang te bieden tot het pensioenfonds. Zij kunnen bij SBZ kiezen uit drie verschillende middelloonregelingen. Deze regelingen sluiten aan bij de cao voor zorgverzekeraars en de cao van het Verbond van Verzekeraars.

Toetreding tot SBZ is een aantrekkelijke oplossing voor werkgevers met een eigen ondernemingspensioenfonds of een verzekerde regeling. Zij profiteren bij SBZ van schaalvergroting en van de lagere kosten die daarmee gepaard gaan. SBZ is een financieel robuust pensioenfonds zonder winstoogmerk; het pensioenfonds maakt zelf geen winst, maar genereert rendement voor de deelnemers. Bovendien heeft SBZ een bewezen 'track record', met uitstekende resultaten op het gebied van vermogensbeheer. Het pensioenfonds kent verder een zogenoemde actuariële premie. Dit houdt in dat de premie is afgestemd op de werknemerspopulatie; werkgevers met veel jonge medewerkers betalen bij SBZ bijvoorbeeld minder premie dan bij pensioenfondsen die werken met doorsneepremies.

Aansluiting bij SBZ gebeurt op vrijwillige basis; elke werkgever binnen de financiële sector kan zich vanaf nu in principe aansluiten bij het fonds. Dit vrijwillige karakter wordt weerspiegeld in de nadruk die het fonds legt op kwaliteit en service richting werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

Het dagelijks bestuur van SBZ bestaat uit 2 uitvoerende bestuurders en 1 onafhankelijke voorzitter. Zij dragen zorg voor alle lopende zaken. Daarnaast zijn er 6 bestuurders die namens hun achterban - werkgevers, werknemers en gepensioneerden - intern toezicht houden. Strategische besluiten worden door het gehele bestuur genomen. Deze compacte organisatiestructuur maakt het bestuur slagvaardig.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.