Ads Top

Autoriteit Financiële Markten stroomlijnt bestuur

Op voorstel van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de minister van Financiën er mee ingestemd om het aantal bestuursleden van de AFM van 4 naar 3 statutaire bestuurders terug te brengen. Deze stroomlijning van het bestuur sluit aan bij de veranderingen die vanaf 2015 zijn ingevoerd om de interne organisatie te vereenvoudigen en het besturingsmodel verder aan te scherpen.

Gerben Everts wordt per 1 november 2016 opnieuw voor een periode van 4 jaar benoemd tot bestuurslid. De benoemingstermijn van Harman Korte loopt per 1 november 2016 af, wat betekent dat hij per die datum terugtreedt uit het bestuur. Hij blijft tot 1 mei 2017 werkzaam voor de AFM en zal zich richten op enkele niet-toezichtvertrouwelijke projecten op het gebied van P&O.

Het aflopen van de benoemingstermijn van 2 van de bestuurders per 1 november 2016 is in de ogen van de raad van toezicht een logisch moment om het aantal statutaire bestuurders terug te brengen. Het is in lijn met de AFM strategie om het toezicht te versterken en te vernieuwen, waarbij de AFM veranderingen doorvoert om de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie te vergroten en investeert in technologie en methodiek. De AFM heeft in de ogen van de raad van toezicht in 2015 een goed en stevig fundament gelegd voor structurele en significante professionalisering van de bedrijfsvoering: de besturing is versterkt en de lijnorganisatie is gestroomlijnd. Zo is Femke de Vries, die bewezen ervaring en expertise heeft op het gebied van toezicht op de financiële sector en innovatie van het toezicht, toegetreden tot het bestuur. Ook is een Chief Operations Officer benoemd, die zich richt op de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.