Ads Top

Rabobank en EIB: €100 miljoen voor investeren met impact

Opnieuw heeft de Rabobank heeft EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van bedrijfskrediet met positieve impact, dit keer in totaal 100 miljoen euro. De eerste tranche van 50 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor een impactlening bij de Rabobank is inmiddels volledig benut. In de afgelopen zes maanden hebben 47 mkb- en midkap bedrijven gebruik gemaakt van een impactlening. Daarmee investeren ze in de toekomst van hun onderneming en leveren bovendien een bijdrage aan een leefbare wereld en dat is in het belang van mens en milieu. Dit succes maakt dat de Rabobank en EIB doorgaan met het stimuleren van impactinvesteringen door mkb en midkap bedrijven.

Eric Saris, directeur bedrijven bij de Rabobank, over het succes: “Het enthousiasme voor investeren met impact is groot. Dankzij de impactlening is inmiddels door duurzame koplopers in Nederland voor ca. 250 miljoen euro geïnvesteerd. Investeringen die ‘winst’ opleveren voor de bedrijven zelf, maar bovendien positief uitwerken voor mens, milieu en maatschappij. Juist daarom willen wij met een impactlening duurzame ontwikkeling bij mkb en midkap bedrijven financieel belonen.”

Vice-President Pim van Ballekom van de EIB voegt toe: “De voortzetting van deze succesvolle faciliteit is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is. De EIB kijkt bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. Deze operatie is daarmee een steun in de rug voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf.” Een duurzaam en innovatief bedrijf is over het algemeen meer toekomstbestendig. Rabobank en EIB verwachten dat met een impactlening mkb-ondernemers en midkap bedrijven met een goed en duurzaam plan de weg naar duurzame ontwikkeling sneller gaan vinden.

Ondernemers uit verschillende sectoren hebben gebruik gemaakt van een impactlening, een lening met een aanmerkelijke korting. Sterk vertegenwoordigd waren de land- en tuinbouw (respectievelijk 5 en 12 miljoen euro), transport (ca. 10 miljoen euro) horeca en recreatie (ca. 7 miljoen euro). De resterende ca. 16 miljoen euro ging naar overige sectoren. AMI B.V., producent van aluminium bouwbeslag, is één van de bedrijven met een impactlening. AMI-directeur Arthur de Ruiter heeft veel waardering voor het initiatief van Rabobank en EIB: “Dit jaar hebben we geïnvesteerd in een machine die minder energie en grondstoffen verbruikt en bovendien arbeidsvriendelijker is. Dat dat kan met een impactlening voelt als een beloning voor onze inspanningen op duurzaamheid en cradle to cradle. Daar zijn we trots op.”

In aanmerking komen ondernemers, die voorop lopen in hun sector, die aantoonbaar actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en beschikken over één van de geselecteerde keurmerken. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden van EIB en Rabobank. De impactlening is beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De maximale totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro; het maximale leenbedrag bedraagt 2,5 miljoen euro.

Het aantal deelnemende keurmerken is uitgebreid met tien en komt daarmee in totaal op 47. Bij de selectie van keurmerken is gekeken naar de manier waarop bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen en naleven van de keurmerkeisen. Voor de geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn.

Bedrijven met één of meer van de volgende keurmerken kunnen in aanmerking komen voor een impactlening: ASC, B Corporation, Barometer Duurzame Bloemist, Barometer Duurzame Evenementen, Barometer Duurzaam Terreinbeheer, Beter Leven, Blauwe Vlag (KVMK), BOVAG Erkend Duurzaam, BREEAM, BSCI, Care & Fair, CO2-Prestatieladder, Cradle to Cradle (C2C), Demeter, Duurzaam Repareren, EKO, EKO-Holland, EU Ecolabel, Fair Flowers Fair Plants (FFFP), Fair Wear Foundation (FWF), FSC, GEO Certified, Green Award, Green Key, GreenSeat, Groen Label Kas, Groenkeur, Keten Duurzaam Rundvlees, Keten Duurzaam Varkensvlees, Lean& Green, Made-By, Maatlat Duurzame Veehouderij, Maatlat Duurzame Aquacultuur, Max Havelaar, Meer Met Minder (MMM), Metaalunie, MVO Groeikeurmerk, MVO-Monitor, MVO-Wijzer, Milieukeur, Milieuthermometer Zorg, MPS-ABC, MSC, MVO Koploper Netwerk, MVO Prestatieladder, Rainforest Alliance, Travelife Certified, Utz Certified.

De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten. De EIB maakt lange-termijn financiering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.