Ads Top

'Huizenkopers zien hypotheekrisico's vaak over het hoofd'


Vereniging Eigen Huis waarschuwt huizenkopers voor de risico's die aan een langlopende hypotheek zijn verbonden. Voor veel mensen neemt het gevoel van financieel risico af nu het economisch beter lijkt te gaan, de rente historisch laag is en de koopdruk onder veel woningzoekers hoog oploopt, waardoor soms overhaaste beslissingen worden genomen.

Hierdoor is er minder aandacht voor de risico's die aan een hypotheek verbonden zijn dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis, uitgevoerd door Marlyse Research, onder 518 recente kopers en mensen die nu bezig zijn een huis te kopen.

De vereniging roept hypotheekadviseurs op om hun klanten te wijzen op risico's van werkloosheid en een studieschuld. "Het verzwijgen van een studieschuld kan later tot betalingsproblemen leiden. Risico's als werkloosheid en overlijden kunnen grotendeels worden afgedekt met een verzekering. Hypotheekadviseurs moeten hun klanten hierover goed adviseren, en dat blijven doen zolang de hypotheek loopt", zegt directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Bij eerder onderzoek onder huizenkopers in 2012 antwoorde 20% bij het afsluiten van een hypotheek geen rekening te houden met de gevolgen van eventuele werkloosheid. Dit jaar is dat percentage toegenomen tot 26%. Ook zegt 50% van de huizenkopers bij de berekening van de maandelijkse lasten geen rekening te houden met de toekomstige aflossing van een studieschuld. In 2012 was dit 31%.

Een meerderheid van de huizenkopers geeft aan eerst zelf hypotheekinformatie te willen verzamelen voordat ze naar een bank of adviseur stappen. Slechts 17% van de ondervraagden vindt websites de prettigste manier om informatie en uitleg te krijgen. De overgrote meerderheid geeft de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met een adviseur. Slechts 1% van de respondenten heeft zelf, zonder adviesgesprek, online een hypotheek afgesloten.

Van de mensen die in de afgelopen twee jaar een huis hebben gekocht heeft 73% daarbij eigen geld gebruikt. Gemiddeld gaat het om 35.000 euro. Van de mensen die nu van plan zijn om binnen een jaar een huis te gaan kopen zegt 83% daarvoor bewust te sparen. Dit is in toenemende mate noodzakelijk omdat dit jaar nog maximaal 102% van de waarde van de woning mag worden geleend en in 2018 niet meer dan 100%. De onvermijdelijke kosten van overdrachtsbelasting, verhuis- en woninginrichting kunnen dan niet meer worden bijgeleend, maar moeten uit eigen middelen worden betaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.