Ads Top

Michiel de Ruyter als overwinnaar in de Vierdaagse Zeeslag

Een van de beroemdste overwinningen die zeelheld Michiel de Ruyter behaalde was tijdens de Vierdaagse Zeeslag tegen de Engelsen. De slag vond 350 jaar geleden plaats en duurde maar liefst vier dagen, van 11 tot en met 14 juni 1666. Om de overwinning te vieren werden dat jaar ook veel penningen gemaakt. Op dit zilveren exemplaar heeft de Amsterdamse zilversmid Wouter Muller met groot vakmanschap het portret van Michiel de Ruyter gezet. De Ruyter wordt omringd door wapentuig en twee tritons, mythische zeewezens, houden een kroon van scheepsboegen boven zijn hoofd. Op de keerzijde is de zeeslag in volle gang. Een Engels en Nederlands schip zijn te midden van kruitdampen verwikkeld in een hevig gevecht, een Engels schip op de voorgrond is zinkende.

Dit is een zogenaamde ‘plaquettepenning’ die van binnen hol is. Deze holle penningen werden gemaakt door zilveren plaatjes met speciale hamers te bewerken zodat een zeer hoog reliëf ontstond. Twee van dergelijke plaatje werden in een rand aan elkaar gesoldeerd. Zeehelden zoals De Ruyter en Tromp waren geliefde onderwerpen voor deze speciale penningen die in de tweede helft van de 17de eeuw gretig werden verzameld.

Vanaf de jaren ’50 sierden beroemde Nederlanders uit voorafgaande eeuwen onze biljetten. Vandaar dat op het door Oxenaar ontworpen biljet van honderd gulden admiraal De Ruyter werd afgebeeld. Dit biljet werd eind 1972 in circulatie gebracht. Net als zijn illustere naamgever heeft ook de papieren De Ruyter met tegenstand te maken gehad. Zo bleek al spoedig na introductie dat de bruine kleur van het biljet met de nieuwste kleurenprinters redelijk eenvoudig na te maken was. Ook deed het gerucht de ronde van een buitengewoon goede vervalsing uit Engeland. Deze bedreigingen werden –gelijk de vlootvoogd ooit deed- zo veel mogelijk voortvarend bestreden. Een bestaand reservebiljet met de snip werd omgewerkt tot een nieuw honderd gulden biljet. De dreiging uit Engeland bleek echter tamelijk loos en de zeeheld zou nog jaren lang náást zijn opvolger circuleren totdat hij 22 juli 1986 uit circulatie werd genomen. Het De Ruyter-biljet kan nog worden ingewisseld tegen euro’s tot 23 juli 2016.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.