Ads Top

Triodos Bank koppelt duurzame impact aan aanzienlijke groei

Het totale beheerde vermogen van Triodos - samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking - is over 2015 met 16 procent gegroeid naar 12,3 miljard euro.

De totale balans van Triodos Bank is over 2015 met 15 procent gegroeid naar 8,2 miljard. Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de leningen, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken.

De nettowinst kwam uit op 40,7 miljoen, een toename met 35 procent, afgezet tegen 2014. De bank heeft een rendement op het vermogen gerealiseerd van 5,5 procent (2014: 4,4%).

Het aantal klanten is toegenomen met 15 procent. Tegen het einde van 2015 had Triodos Bank 607.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

De ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten toonde een lichte verbetering en kwam uit op 71 procent (2014: 73%).

Triodos Bank wil haar duurzame impact komend jaar verder uitbreiden. Daarbij wil men zich richten op de spreiding van de leningenportefeuille zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De bank zal zich extra inspannen om de pioniers in verschillende sectoren van financiering te voorzien: de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst ontwikkelen. Alle vestigingen zullen activiteiten in nieuwe sectoren en subsectoren ontwikkelen, met als doel de portefeuille te spreiden en een effectieve partner te vormen voor ondernemers en instellingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.