Ads Top

Ruimte voor versterken concurrentie zorgverzekeraars

Onderscheiden zorgverzekeraars zich voldoende van elkaar zodat er echt iets te kiezen valt? Wordt het nieuwe zorgverzekeraars onnodig moeilijk gemaakt om op de markt toe te treden? Is het aanbod van zorgverzekeraars te complex om een goede keuze voor een zorgverzekering te maken?

Dit jaar neemt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de zorgverzekeraars extra onder de loep.

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke positie in een toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar zorgstelsel in Nederland. Consumenten kiezen een zorgverzekeraar die het beste bij hen past. Om de zorgverzekeraars scherp te houden is het belangrijk dat er voldoende dynamiek in die markt zit. Dat kan bijvoorbeeld door overstappende consumenten. Ook nieuwe of groeiende zorgverzekeraars die nieuwe producten in de markt zetten maken dat er meer dynamiek in de markt komt.

Het helpt als er duidelijke en makkelijk te vergelijken producten zijn. Dat versterkt de concurrentiedruk tussen zorgverzekeraars. Het stimuleert hen om in het belang van de verzekerde kwalitatief goede zorg voor een goede prijs af te spreken met zorgaanbieders, zoals huisartsen, wijkverplegers of ziekenhuizen.

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit tussen gezonde en zieke mensen. Daarom is de basisverzekering verplicht én voor iedereen gelijk. De wet- en regelgeving voor de zorg garandeert solidariteit, maar beperkt zorgverzekeraars ook om zich te onderscheiden. Zorgverzekeraars lijken daarnaast ook te reageren op de politieke en maatschappelijke druk om geen verschil  te maken tussen verzekerden. Ondanks deze beperkingen blijft er nog steeds ruimte over voor verzekeraars om zich te onderscheiden.

Nieuwe partijen kunnen de huidige zorgverzekeraars alerter maken. Sinds 2006 zijn er geen nieuwe zorgverzekeraars bijgekomen. Dit kan veroorzaakt worden door hoge toetredingsbarrières. Daarnaast is bijna 70 procent van de verzekerden nog nooit overgestapt. Een mogelijke reden dat consumenten niet overstappen vormen de vele polissen, waarbij het onderscheid niet altijd even makkelijk te achterhalen is. Dan is het lastig voor consumenten om de beste keuze te maken, en op die manier de concurrentie tussen zorgverzekeraars te stimuleren. A

CM gaat onderzoeken welke toetredingsdrempels geslecht kunnen worden en zoekt naar mogelijkheden om het aanbod van zorgverzekeraars duidelijker te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.