Ads Top

Nieuw op dnb.nl: alles over financiële stabiliteit

DNB lanceert een vernieuwd deel van de website over haar financiële stabiliteitstaak. De nieuwe webpagina’s maken met up-to-date informatie en indicatoren inzichtelijk welke systeemrisico’s belangrijk zijn en welke beleidsinstrumenten DNB inzet. Ook het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit en andere publicaties zijn hier te vinden.

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft laten zien dat financiële stabiliteit essentieel is voor duurzame welvaart. Sinds 1 januari 2014 is het bevorderen van de financiële stabiliteit officieel als DNB-taak verankerd in de Bankwet. Een belangrijk middel om deze taak te verwezenlijken is macroprudentieel beleid. Dit beleid is er specifiek op gericht om systeemrisico’s tegen te gaan. Systeemrisico’s zijn bedreigingen voor het financiële stelsel als geheel – financiële instellingen, markten en infrastructuur – en daarmee ook voor de reële economie. 

Om systeemrisico’s tegen te gaan én om het financiële stelsel weerbaarder te maken tegen deze systeemrisico’s, zijn de afgelopen jaren op zowel mondiaal als Europees niveau nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkeld. Deze macroprudentiële instrumenten zijn gericht op het tegengaan van de opbouw van onevenwichtigheden en het vergroten van de absorptiecapaciteit van het financiële stelsel. Een aantal instrumenten zal vanaf dit jaar door DNB daadwerkelijk ingezet gaan worden, zoals de extra kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Zo zorgen de extra kapitaalbuffers voor systeemrelevante banken ervoor dat deze banken makkelijker in staat zijn grote schokken op te vangen.
Het kunnen inzetten van macroprudentiële instrumenten vereist dat DNB periodiek een beslissing neemt over activering dan wel aanpassing van deze instrumenten. Dit gebeurt op basis van indicatoren voor financiële stabiliteit. Op de vernieuwde website informeren we u over deze indicatoren en beslissingen. Ook treft u nieuwe publicaties op het terrein van financiële stabiliteit aan. Het financiële stabiliteitsbeleid is namelijk nog niet voltooid. Zo grijpen veel van de huidige macroprudentiële instrumenten aan bij banken, maar kunnen systeemrisico´s zich ook voordoen buiten de bankensector. Bijvoorbeeld in de financiële markten of bij schaduwbanken. Omdat de mogelijkheden om macroprudentiële instrumenten in te zetten die aangrijpen bij niet-banken nog beperkt zijn, werkt DNB in internationaal verband (FSB, ESRB) verder aan het ontwikkelen van macroprudentiële instrumenten gericht op niet-banken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.