Ads Top

Geld en goud DNB wellicht naar andere locatie

De Nederlandsche Bank gaat onderzoeken of het zogeheten waardegebied in haar kantoorgebouw aan het Frederiksplein kan worden uitgeplaatst naar een andere locatie. In het waardegebied ligt een deel van de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen en vinden de werkzaamheden plaats met betrekking tot de bankbiljettenverwerking.

De verkenning naar de mogelijke verhuizing van het waardegebied volgt uit de plannen voor groot onderhoud aan het gebouw. Nu het uit de jaren ’60 daterende gebouw aan een renovatie toe is, zal ook worden bekeken of de combinatie van het waardegebied en een moderne kantooromgeving passend is. 

De aanwezigheid van de kluis stelt onder meer hoge eisen aan de beveiliging, voor medewerkers en bezoekers. Ook is regelmatig waardetransport belastend voor de omgeving, en complex in het centrum van een grote stad als Amsterdam.

De Raad van Commissarissen van DNB heeft vorige week ingestemd met het verzoek van de directie van DNB om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid het waardegebied elders onder te brengen. In de loop van dit jaar zal duidelijk zijn of, en zo ja waarheen het waardegebied zal worden verplaatst.

In het waardegebied ligt geld en goud opgeslagen dat onder verantwoordelijkheid van DNB valt. De overige taken van DNB blijven gehuisvest op het Frederiksplein. Bij de Nederlandsche Bank werken circa 1700 mensen.

De Nederlandsche Bank is sinds 1968 gevestigd op haar huidige locatie aan het Frederiksplein. Het ontwerp is van de hand van architect Marius Duintjer. Andere bekende ontwerpen van hem zijn onder meer de Opstandingskerk en het voormalige ABN-kantoor aan de Vijzelstraat, beide te Amsterdam.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.