Ads Top

Rabobank: forse stappen richting betere coöperatieve bank

Rabobank zag het jaarresultaat met 20 procent groeien tot ruim 2,2 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 11,3 miljard euro toe tot 337,6 miljard euro. De spaargelden van particulieren daalden met 1 procent tot 140,5 miljard euro, mede als gevolg van extra aflossingen op hypotheken.

Per saldo daalde de kredietportefeuille met 3,5 miljard euro tot 426,2 miljard euro. Het economisch herstel in Nederland leidt nog niet tot een hogere kredietvraag bij ondernemers, concludeert Rabo.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer schrijft: 'De Rabobank heeft als coöperatieve bank in 2015 een aantal forse stappen gezet die belangrijk zijn voor een gezonde toekomst van de bank en voor onze leden en klanten. We vereenvoudigden onze coöperatieve structuur en maakten deze effectiever, en we bepaalden de marsroute om de meest klantgerichte bank van Nederland te worden én een leidende food- en agribank in de wereld. Hieraan is een grondig besluitvormingsproces vooraf gegaan, waarbij alle bij onze coöperatie betrokken partijen hebben bijgedragen. Dit heeft geresulteerd in een unaniem draagvlak voor de ingezette koers.'

Rabo heeft zijn digitale dienstverlening nog persoonlijker gemaakt, aldus Draijer. 'We introduceerden onze nieuwe Bankieren App en dagelijks benutten 6.000 klanten de zeer succesvolle chatfunctie. In 2015 maakten 1,1 miljoen klanten gebruik van het online Rabobank Hypotheekdossier. Hierdoor beschikken we al tijdens adviesgesprekken over de juiste informatie en kunnen we persoonlijker adviseren.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.