Ads Top

NVB geeft invulling aan informatieverplichting Depositogarantiestelsel (DGS)


In 2015 is de Europese richtlijn depositogarantiestelsels (DGS) van kracht geworden en zijn via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en ministeriële regeling (MR) nadere voorschriften vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan ziet toe op informatieverstrekking aan rekeninghouders. Daartoe heeft de NVB nu de benodigde documentatie beschikbaar gesteld.

De NVB streeft ernaar dat alle leden van de NVB op consistente en transparante wijze invulling geven aan de informatieverplichting. Daartoe heeft de NVB de benodigde documentatie voor de invulling van de informatieverplichting beschikbaar gesteld. Deze informatie vindt u onder het Publicaties (Regelingen en richtlijnen).

De documentatie is in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) tot stand gekomen. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van iedere bank zelf om aan de wettelijke informatieverplichting te voldoen, maar DNB heeft ingestemd met toepassing van deze documentatie bij de uitvoering van de DGS-informatieverplichting.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.