Ads Top

Aanpak verzekeringsfraude meer 'streetwise'

De verzekeringsmarkt moet meer streetwise aan de slag met verzekeringsfraude. Dat stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond in de visie ‘Toekomst in aanpak van verzekeringsfraude’. Directeur Leo De Boer: “Door zoveel mogelijk kennis over fraudes te verzamelen, kunnen we de denk- en handelswijze van een fraudeur beter doorgronden en voorspellen. Dat maakt de aanpak effectiever.”

Het CBV lanceerde de visie donderdag 7 januari vanwege de vele veranderingen die op de branche afkomen, of al zijn gekomen. De Boer: “De trend is dat fraude harder, georganiseerder en geraffineerder is geworden. Wat betreft technieken en creativiteit. Opzettelijke misleiding is teruggebracht tot één muisklik. Het antwoord daarop: meer streetwise werken, meer datagebruik en meer commitment daarbij van alle betrokken partijen.”

Volgens het CBV betekent dat in eerste instantie dat verzekeraars min of meer leren denken als een fraudeur. Met vergelijkbare scherpzinnigheid en assertiviteit te werk gaan. Daarnaast speelt bij die nieuwe aanpak data een grote rol. Niet alleen over manieren waarop fraude wordt gepleegd, maar ook over de fraudeurs zelf. En niet uit één bron, maar door meerdere bronnen met elkaar te combineren. Door meer en betere data bij elkaar te brengen, kunnen patronen worden gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf dat fraude pleegt ten koste van een verzekeraar, gemiddeld met nog vier andere maatschappijen vergelijkbare zaken doet. Informatie over fraude delen – uiteraard met oog voor het privacy-aspect – dient dus de hele bedrijfstak.

Het CBV is bij deze aanpak de spin in het web. De Boer: “Het CBV vormt het centrale informatieknooppunt voor leden en stakeholders, verzamelt informatie en maakt fraude-analyses. Vervolgens draagt het centrum met zogeheten CBV-waarschuwingen over fraudetrends bij aan het terugdringen van verzekeringsfraude. Daarbij is blijvende inzet van de hele markt belangrijk. En goede samenwerking.” Verzekeraars trekken daarom onder meer op met politie, justitie en politiek, maar ook met stichtingen als stichting CIS en VbV om het net rond de verzekeringscrimineel te sluiten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.