Ads Top

ABN AMRO herkent berekeningen van VEH niet

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt in diverse media dat de winst van banken op hypotheken de afgelopen periode is toegenomen. De VEH baseert zich hiervoor op periodiek onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

ABN AMRO herkent de berekeningen van VEH/UvA niet. In het verleden, voor de crisis, is sprake geweest van negatieve marges op hypotheken. Dat was in een periode dat de daadwerkelijke marktrente en daarmee ook hypotheekrente hoog was, vaak 5% of meer. Na de crisis is de daadwerkelijke marktrente gedaald en zijn de marges op hypotheken genormaliseerd naar een meer gezond niveau. Dit resulteerde voor de klant in een duidelijk lagere hypotheekrente.

We zien in 2015 toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt doordat meer verzekeraars en pensioenfondsen actief zijn. Tevens zien we dat de ontwikkelingen vanuit regelgeving, zoals Basel 4, zorgt voor hogere kapitaalkosten voor hypotheken verstrekt door banken, wat kostprijsverhogend is. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben juist geen last van deze kostprijsverhogende invloed van Basel 4. Desondanks zien we dat bijvoorbeeld het belangrijke 10-jaar rentevasttarief voor klanten op een historisch laag niveau staat.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.