Ads Top

Wim Kuijken benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB)

De aandeelhouder van De Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, heeft Wim Kuijken per 1 juni 2015 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van DNB. Hij neemt het voorzitterschap over van Alexander Rinnooy Kan, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer.

Wim Kuijken (1952) studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn specialisatie is ruimtelijke economie/vervoerseconomie. Hij is op 1 april 2012 benoemd tot commissaris van overheidswege bij DNB. Deze commissaris vormt de verbindingsschakel tussen DNB en de minister van Financiën. Hij was onder meer Secretaris-Generaal op de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken.

Alexander Rinnooy Kan verwelkomt de beslissing van Wim Kuijken het voorzitterschap op zich te nemen: ‘Mijn opvolger staat voor de taak de in 2012 wettelijk versterkte toezichthoudende rol van de raad verder uit te bouwen. De rol van de raad hierbij is een continu proces, dat door de gehele raad wordt uitgedragen en bewaakt, onder leiding van de voorzitter. Hij is hier de aangewezen persoon voor. Ik wens Wim hierbij veel succes.’

DNB-president Klaas Knot: “De directie was verheugd met de voordracht door de raad van commissarissen van Wim Kuijken als voorzitter. We kennen hem nu drie jaar als overheidscommissaris en we hebben het volste vertrouwen dat hij zijn bijdrage aan de verdere versterking van de toezichthoudende rol van onze raad zal continueren. Tegelijkertijd gaat onze oprechte dank uit naar Alexander Rinnooy Kan en we wensen hem een inspirerend lidmaatschap toe van de Eerste Kamer”.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.