Ads Top

Minister Dijsselbloem informeert Tweede Kamer over raad van toezicht AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de raad van toezicht van de AFM en het ministerie van Financiën hebben maatregelen uitgewerkt voor de verdere professionalisering van het interne toezicht door de raad van toezicht. De regels voor nevenactiviteiten en financiële privébelangen voor leden van de raad van toezicht zijn aangescherpt en worden vastgelegd in de statuten. De rol en positie van de compliance officer is versterkt.

Dat hebben de AFM en het ministerie dinsdag bekendgemaakt. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

De AFM en de raad van toezicht hebben, in nauwe samenspraak met Financiën, in de afgelopen maanden maatregelen opgesteld ter versterking van gedrag en cultuur binnen de raad van toezicht. De minister en de AFM hebben hierbij invulling gegeven aan aanbevelingen uit het rapport “Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM); Compliance en integriteit herijkt”.

De raad van toezicht is volgens de minister gebaat bij een open cultuur waarin men zich bewust is van de voorbeeldfunctie die men heeft. Daarom maken ‘gedrag en cultuur’ onderdeel uit van de maatregelen. De maatregelen dragen volgens de minister in grote mate bij aan de verdere professionalisering van het interne toezicht binnen de AFM. “Met dit pakket van maatregelen geven de AFM en de raad van toezicht op adequate wijze invulling aan de aanbevelingen uit het rapport.”

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM: “We hebben in goed overleg met het ministerie de bestaande regels rondom compliance en integriteit waar nodig geactualiseerd, aangescherpt en op elkaar afgestemd. Dit biedt een goed kader om een sterke, diverse raad te bemensen, die de AFM scherp houdt.”

Diana van Everdingen, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht van de AFM: “We kunnen nu al onze aandacht richten op de vervulling van de openstaande vacatures. Het wervingsproces is dan ook in volle gang. Voor de zomer verwachten we nieuwe leden, onder wie de voorzitter, te kunnen presenteren.”

De AFM en de raad hebben in overleg met het ministerie van Financiën de regels geactualiseerd voor de beoordeling van nevenactiviteiten van leden van de raad van toezicht. Het vernieuwde kader behelst een inhoudelijke toetsing van nevenactiviteiten door de raad van toezicht als geheel en de nieuwe leden van de raad van toezicht moeten voortaan bepaalde financiële belangen afstoten, bevriezen of in zogenoemd vrijehandbeheer geven, voordat zij kunnen toetreden tot de raad van toezicht.

De compliance officer rapporteert direct aan de voorzitter van het bestuur en aan de voorzitter van de raad van toezicht. De compliance officer krijgt de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd te adviseren en om aanwezig te zijn bij vergaderingen van het bestuur. Hij krijgt ook toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.