Ads Top

Verplicht repareren van beleggingsverzekering moet mogelijk worden

Verzekeraars moeten verplicht worden om lopende beleggingsverzekeringen te verbeteren zodat hun klanten een hoger eindresultaat behalen. Dit stellen Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aan de vooravond van een Algemeen Overleg van de Vaste commissie van Financiën over beleggingsverzekeringen.

Tot nu toe zijn verzekeraars alleen verplicht zich in te spannen om klanten te stimuleren hun polis aan te passen. Maar de ophef over hoge kosteninhoudingen, compensatieregelingen en juridische processen, heeft veel consumenten met een woekerpolis murw gemaakt. Daarom hebben de brieven van verzekeraars slechts voor een klein deel van de miljoenen verkochte woekerpolissen enig resultaat opgeleverd.

Het vertrouwen in verzekeraars en beleggingspolissen is grotendeels verdwenen. Veel klanten reageren daardoor niet of nauwelijks nog op brieven of e-mails van verzekeraars. Bij een groot aantal mensen blijft slechts het gevoel over van een miskoop, waarvan de gevolgen groot kunnen zijn, bijvoorbeeld als de polis is afgesloten om op de einddatum de hypotheek op de eigen woning te kunnen aflossen.

Klanten die wel reageren op het aanbod van hun verzekeraar om de lopende polis te verbeteren moeten een weloverwogen keuze kunnen maken. De aanpassing moet daadwerkelijk resulteren in een hoger eindkapitaal en niet gepaard gaan met hogere kosten. Verzekeraars dragen hiervoor de verantwoordelijkheid en moeten opnieuw een inventarisatie maken van de doelstelling, financiële positie en de risicobereidheid van de klant.

Voor klanten die niet (meer) reageren op brieven over hun beleggingsverzekering dient de verzekeraar zelf aanpassingen in de polis door te voeren. Die verbeteringen moeten daadwerkelijk leiden tot een verbetering voor de klant. Dit betekent in praktische zin dat het eindresultaat dichter bij het doelkapitaal komt te liggen, dat de kosten van vermogensbeheer worden verlaagd en dat excessieve risico's worden vermeden. Deze resultaatverplichting is in de ogen van VEH en VEB niet meer dan gerechtvaardigd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.